மென்திறன் அறிவும் And அவசியமும்

What Is Soft Skills In Tamil | மென்திறன் அறிவும், அவசியமும் | ThaenMittai Stories

மென்திறன் அறிவும், அவசியமும் கல்லூரிகளில் வெறும் கல்விப் பாடமாக மட்டுமே இருந்த Soft Skills இன்று பெரும்பாலான அலுவலங்களில் மிக முக்கிய பங்காற்றுகிறது. ஏன்..? இளைஞர்களின் வேலைவாய்ப்பிலும் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. அத்தகைய மென…

Load More
That is All