அச்சம் தவிர்

Motivational Kutty Story In Tamil | அச்சம் தவிர் | ThaenMittai Stories

Fear To Motivational Kutty Story In Tamil அச்சம் என்பது மடமையடா என்றதொரு பாடல் உண்டு. அச்சம் என்பது மனச் சோர்வையும் நாம் மன உறுதியின்மையையும் காட்டுகிறது. அச்சம் தவிர் என்றார் மகாகவி பாரதியார் . எப்பொழுதும் அச்சத்துடன் இருப்பது …

Load More
That is All