சரியான முடிவுகளை எடு

Decision Making Skills | சரியான முடிவுகளை எடுப்பது எப்படி? | ThaenMittai Stories

சரியான முடிவுகளை எடுப்பது எப்படி? ஒரு ஊரில் பாழடைந்த கோவில் இருந்தது. அது எப்போது கட்டப்பட்டது? என்று யாருக்கும் தெரியாது. எந்த நேரத்திலும் இடிந்து விழுந்துவிடும் என்ற நிலையில் இருந்தது. அச்சத்தின் காரணமாக, அந்தக் கோவிலுக்கு மக…

Load More
That is All