தவளை கற்று தரும் பாடம்

Thannambikkai Story | உன் செயலில் கவனமாய் இரு | தவளை கற்று தரும் பாடம்

முன்னேற்றத்திற்கான படிக்கற்கள் ஒரு விதை Seed கூட இந்த பூமியில் முளைக்க வேண்டுமெனில் முதலில் விதையின் மேல் இருக்கின்ற 'ஓடு' என்ற தடையை கடக்க வேண்டி இருக்கும். அதன் பின் தன் மீது மூடப்பட்டிருக்கும் (Closed) 'மண்' (…

Load More
That is All