கிருஷ்ணரின் போதனைகள்

Inspirational Story In Tamil | கிருஷ்ணரின் போதனைகள் | Tamil Moral Stories

கிருஷ்ணரின் போதனைகள் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் இந்து சமயத்தைச் சேர்ந்த கடவுள் ஆவார். இவர் வைணவர்கள் வணங்கும் விஷ்ணுவின் அவதாரங்களுள் ஒருவராக கருதப்படுகின்றார். ஸ்ரீகிருஷ்ணர் விஷ்ணுவின் எட்டாவது அவதாரம் என்று கருதுகின்றார்கள். மகாபாரத…

Load More
That is All