மனித நேய மாண்பு கட்டுரை

The Story About Humanity In Tamil | மனித நேய மாண்பு கட்டுரை | ThaenMittai Stories

சிங்கத்தின் மனித நேயம் ஒரு ஒரு இராமு என்ற ஏழைச் சிறுவன் இருந்தான். அவனது குடும்பம் விறகு வெட்டும் தொழிலை செய்து வந்தது. அதில் போதிய வருமானம் கிடைக்காததால் வெளியில் கடன் வாங்க நேர்ந்தது. ஒரு கட்டத்தில் வாங்கிய கடன் கழுத்தை நெரிக்…

Load More
That is All