ஆராயாமல் குறை சொல்லாதே

God Stories In Tamil | ஆராயாமல் குறை சொல்லாதே! | யமன் கணக்கு | ThaenMittai Stories

யமன் கணக்கு ஆராயாமல் குறை சொல்லாதே A Long Years Ago ஒரு ஊரில் ஒரு பெரிய Rich Man வாழ்ந்து வந்தார். அவருக்கு நிறைய Money, Land எல்லாம் அனைத்தும் இருந்தன. இவையெல்லாம் இருந்தாலும் That நபருக்கு ஒரு ஆசை இருந்தது. அது அன்னதான Buildi…

Load More
That is All