சோழனின் 1000 Years அதிசய வரலாறு Part-6

கங்கை கொண்ட சோழனின் 1000 ஆண்டு அதிசய வரலாறு | Chola History In Tamil | Part-6

சேரநாட்டின் மீது படையெடுப்பு பழங்காலத்தில் மன்னர்கள், முக்கியமான கட்டளைகளைப் பிறப்பித்தபோதும், நில தானம் அல்லது அறக்கொடை வழங்கியபோதும் அவை பற்றிய விவரத்தைப் பனை ஓலைகளில் எழுதி வைத்தார்கள். பின்னர், கோவில் சுவர்களிலும், நினைவுச் …

Load More
That is All