கோடை காலத்தில் காரில் வைக்க கூடாத பொருட்கள்

கோடை காலத்தில் காரில் வைக்க கூடாத பொருட்கள் /அடடா காரில் இந்த பொருட்கள் வைத்தால் இவ்ளோ ஆபத்துகள் ஏற்படுமா ?

கோடை காலத்தில் காரில் வைக்க கூடாத பொருட்கள் கோடை காலத்தில் கார் மற்றும் மோட்டார் சைக்கிள்களில் திடீரென தீவிபத்து ஏற்படுவதுண்டு. வெயிலில் நிறுத்தப்பட்ட கார் தீப்பற்றி எரிவது, சாலையில் செல்லும் காரில் தீப்பிடிப்பது, கார் கண்ணாடி…

Load More
That is All